BAAC Thailand

เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค (อทช.)

Loan Type
เงินฝากออมทรัพย์

ดอกเบี้ยต่อปี

0.15

%

ขั้นต่ำเปิดบัญชี

50

บาท

โฆษณา

เงื่อนไขในการรับอัตราดอกเบี้ย

ลูกค้าได้รับดอกเบี้ยร้อยละ 0.15 ส่วนที่เหลือจัดสรรเป็นค่าของรางวัล ร้อยละ 30

**หมายเหตุ ได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย และสิทธิ์ในการรับของรางวัล โดยธนาคารจะออกบัตรจับรางวัลให้แก่ลูกค้าเงินฝาก อทช. จำนวน 1 ฉบับต่อทุกๆ ยอดเงินฝากคงเหลือจำนวน 2,000 บาท ที่มีระยะเวลาฝากติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน ในช่วงเวลาใดก็ได้ของแต่ละรอบ แต่ต้องไม่เกินวันตัดยอดเงินฝาก อทช. (CUT DAY) ธนาคารแบ่งการดำเนินงานออกเป็นปีละ 3 รอบ คือ

รอบที่ 1 สำหรับการดำเนินงานเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน ตัดยอดเงินฝาก (CUT DAY) ณ วันที่ 30 มิถุนายน กำหนดให้จัดงานจับรางวัลภายในเดือนสิงหาคม ของทุกปี

รอบที่ 2 สำหรับการดำเนินงานเดือนกรกฏาคม ถึง เดือนธันวาคม ตัดยอดเงินฝาก (CUT DAY) ณ วันที่ 31 ธันวาคม กำหนดให้จัดงานจับรางวัลภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี **สำหรับยอดเงินฝากคงเหลือจำนวน 10,000 บาท ที่มีระยะเวลาฝากติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 เดือน ธนาคารจะออกบัตรจับรางวัลให้แก่ลูกค้าเงินฝาก อทช. จำนวน 1 ฉบับ และฝากติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 เดือน ธนาคารจะออกบัตรจับรางวัลให้แก่ลูกค้าเงินฝาก อทช. จำนวน 2 ฉบับ รอบที่ 3 การดำเนินงานเดือนมกราคม ถึง เดือนพฤศจิกายน ตัดยอดเงินฝาก (CUT DAY) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน กำหนดให้จัดงานจับรางวัลภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

ข้อมูลทั่วไป

ธนาคาร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) / BAAC Thailand
ดอกเบี้ยต่อปี 0.15%
ระยะเวลาการฝาก ไม่กำหนด
เงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 50

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

อายุผู้ฝาก

7 ปีขึ้นไป

รายละเอียดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

  • วิธีคิดอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่
  • ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินปีละ 2 ครั้ง คือ วันเสาร์สุดท้าย เดือนมีนาคม และเดือนกันยายน
  • ช่องทางการรับดอกเบี้ย : โอนเข้าบัญชีนี้

การฝาก / ถอน / โอน

  • จำนวนเงินในการฝากขั้นต่ำต่อครั้ง : ไม่กำหนด
  • จำนวนเงินในการฝากสูงสุด : ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียม

  • ค่ารักษาบัญชี : 20 บาท/เดือน เมื่อไม่มีรายการเคลื่อนไหวติดต่อกันเกินกว่า 1 ปี และมียอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 500 บาท
  • ค่าบริการแจ้งยอดเงินและความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่าน SMS : ค่าบริการรายเดือน : 20 บาท/บัญชี ค่าบริการรายปี : 199 บาท/บัญชี เงื่อนไข: สำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการเท่านั้น
  • ค่าธรรมเนียมออกสมุดคู่ฝากใหม่ : 50 บาท/เล่ม
  • ค่าธรรมเนียมขอใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝาก ผ่านสาขา : ขอใบแสดงรายการย้อนหลังน้อยกว่า 6 เดือน: 100 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังตั้งแต่ 6 เดือน - 2 ปี: 200 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังมากว่า 2 ปี: 500 บาท/ฉบับ/บัญชี เงื่อนไข: ลูกค้าขอเพิ่มเติมจากที่จัดส่งให้ 1. ไม่เกิน 6 เดือน 100 บาท/ครั้ง/บัญชี 2. เกินกว่า 6 เดือน - 2 ปี 200 บาท/ครั้ง/บัญชี 3. เกินกว่า 2 ปี 500 บาท/ครั้ง/บัญชี
  • ค่าธรรมเนียมปิดบัญชี : 100 บาท/บัญชี เมื่อปิดบัญชีก่อน 31 วัน

ข้อมูลบัญชีเงินฝากอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์