BAAC Thailand

บัญชีออมทรัพย์รักษาทรัพย์ (ระบบอิสลาม)

Loan Type
เงินฝากออมทรัพย์

ดอกเบี้ยต่อปี

0.00

%

ขั้นต่ำเปิดบัญชี

100

บาท

โฆษณา

ข้อมูลทั่วไป

ธนาคาร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) / BAAC Thailand
ดอกเบี้ยต่อปี 0.00%
ระยะเวลาการฝาก ไม่กำหนด
เงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 100

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

อายุผู้ฝาก

7 ปีขึ้นไป

รายละเอียดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

  • วิธีคิดอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่
  • ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย : ไม่จ่ายผลตอบแทน
  • ช่องทางการรับดอกเบี้ย : ไม่จ่ายผลตอบแทน

การฝาก / ถอน / โอน

  • จำนวนเงินในการฝากขั้นต่ำต่อครั้ง : ไม่กำหนด
  • จำนวนเงินในการฝากสูงสุด : ไม่กำหนด

การเข้าร่วมกิจกรรมรับทุนฮัจญ์และอุมเราะฮ์

*หมายเหตุ เงื่อนไขสิทธิประโยชน์

1) มีเงินฝากคงเหลือในบัญชีทุก ๆ 2,000 บาท ติดต่อกัน 3 เดือน ในรอบดำเนินการ ธนาคารจะจัดทำคูปองให้จำนวน 1 ฉบับ

ฝากต่อเนื่อง 6 เดือน ธนาคารจะจัดทำคูปองให้จำนวน 2 ฉบับ

(เพิ่มอีก 1 ฉบับ)

2) ระยะเวลาฝาก 1 เมษายน ถึง 31 มีนาคมของทุกปี

3) มีเงินฝาก ณ วันตัดยอด (Cut Day) ขั้นต่ำ 2,000 บาท

กิจกรรมมอบทุนเดินทาง

ประมาณเดือน พฤษภาคม ของทุกปี

ค่าธรรมเนียม

  • ค่ารักษาบัญชี : ไม่มีการเรียกเก็บค่ารักษาบัญชี
  • ค่าบริการแจ้งยอดเงินและความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่าน SMS : ค่าบริการรายเดือน : 20 บาท/บัญชี ค่าบริการรายปี : 199 บาท/บัญชี เงื่อนไข: สำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการเท่านั้น
  • ค่าธรรมเนียมออกสมุดคู่ฝากใหม่ : 50 บาท/เล่ม
  • ค่าธรรมเนียมขอใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝาก ผ่านสาขา : ขอใบแสดงรายการย้อนหลังน้อยกว่า 6 เดือน: 100 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังตั้งแต่ 6 เดือน - 2 ปี: 200 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังมากว่า 2 ปี: 500 บาท/ฉบับ/บัญชี เงื่อนไข: ลูกค้าขอเพิ่มเติมจากที่จัดส่งให้ 1. ไม่เกิน 6 เดือน 100 บาท/ครั้ง/บัญชี 2. เกินกว่า 6 เดือน - 2 ปี 200 บาท/ครั้ง/บัญชี 3. เกินกว่า 2 ปี 500 บาท/ครั้ง/บัญชี
  • ค่าธรรมเนียมปิดบัญชี : 100 บาท/บัญชี เมื่อปิดบัญชีก่อน 31 วัน

ข้อมูลบัญชีเงินฝากอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์