BAAC Thailand

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรยั่งยืน ชนิดไร้ใบตราสาร (Scripless)

Loan Type
เงินฝากประจำ
เงินฝากประจำ 24 เดือน ปลอดภาษี

ดอกเบี้ยต่อปี

0.50

%

ขั้นต่ำเปิดบัญชี

20

บาท

โฆษณา

เงื่อนไขในการรับอัตราดอกเบี้ย

รับดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 ต่อปี + รับสิทธิ์ตรวจรางวัล 24 ครั้ง

รางวัลเลข 4 ตัว ไม่เสี่ยงหมวด หมุน 1 ครั้ง มี 1 รางวัล ๆ ละ 20 บาท ตรวจรางวัลได้ 24 งวด รวมทั้งโครงการจำนวน 1,200,000 รางวัล เป็นเงิน 24,000,000 บาท

รางวัลเลข 4 ตัว ไม่เสี่ยงหมวด หมุน 1 ครั้ง มี 1 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท รวมทั้งโครงการ จำนวน 50,000 รางวัล เป็นเงิน 100,000,000 บาท ได้รับรางวัลเฉพาะงวดที่ฝากครั้งแรกเท่านั้น

รางวัลเลข 4 ตัว เสี่ยงหมวด หมุน 1 ครั้ง มี 1 รางวัล ๆ ละ 2,000,000 บาท ได้รับรางวัลเฉพาะงวดที่ฝากครั้งแรกเท่านั้น

รางวัลพิเศษ ผู้ฝากที่ออมสม่ำเสมอตั้งแต่ 6 งวด ภายใน 1 ปี มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลพิเศษประจำปี มูลค่า 1,000,000 ปีละ 2 รางวัล

ข้อมูลทั่วไป

ธนาคาร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) / BAAC Thailand
ดอกเบี้ยต่อปี 0.50%
ดอกเบี้ยปลอดภาษี ปลอดภาษี
ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน
เงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 20

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

อายุผู้ฝาก

15 ปีขึ้นไป

ต้องใช้ผลิตภัณฑ์อื่นควบคู่กับการเปิดบัญชี

ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อผูกบัญชีรองรับการโอนต้นเงิน ดอกเบี้ย และเงินรางวัล

 • ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากเฉพาะผู้ทรงคนแรกและบุคคลธรรมดา
 • ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินรางวัลประเภทนี้
 • รับฝากหน่วยละ 20 บาท

รายละเอียดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

 • วิธีคิดอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่
 • ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย : เมื่อครบกำหนดฝาก (ครบกำหนดงวดชนงวด)
 • ช่องทางการรับดอกเบี้ย : โอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่แจ้งไว้

ดอกเบี้ย กรณีผิดเงื่อนไขการฝาก

กรณีถอนก่อนครบกำหนด

ฝากไม่ครบกำหนด ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย

การฝาก / ถอน / โอน

 • จำนวนเงินในการฝากขั้นต่ำต่อครั้ง : 20 บาท
 • จำนวนเงินในการฝากสูงสุด : ไม่กำหนด
 • ฝากเพิ่มในบัญชีเดิม : ได้
 • ถอนเงินก่อนครบกำหนด : ไม่ได้

รับฝากผ่านช่องทาง 1. App.ธ.ก.ส. A-Mobile รับฝากขั้นต่ำ 20 บาท สูงสุด 200,000 บาท/วัน 2. เคาน์เตอร์สาขา รับฝากขั้นต่ำ 20 บาท ได้ครั้งละ 200,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนเงินรับฝาก 3. เครือข่ายทางการเงินของธนาคาร : 3.1 ร้านสะดวกซื้อ 7-11 รับฝากขั้นต่ำ 20 บาท ไม่เกิน 30,000 บาท/ครั้ง สูงสุดวันละ 100,000 บาท 3.2 ตู้เติมสบาย/ตู้บุญเติม รับฝากขั้นต่ำ 20 บาท ไม่เกิน 2,000 บาท/ครั้ง ***หยุดรับฝากในวันที่ออกรางวัล (วันที่ 16ของทุกเดือน ยกเว้นเดือน ม.ค.ออกรางวัลในวันที่ 17 ของทุกปี)*** ไถ่ถอน เมื่อครบอายุการรับฝากสลาก 2 ปี เป็นสลากไร้ใบตราสารไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ด้วยการส่งมอบ

การต่ออายุบัญชี

ปิดบัญชีอัตโนมัติหลังจากโอนต้นเงินและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เป็นบัญชีคู่โอน

ค่าธรรมเนียม

 • ค่ารักษาบัญชี : ไม่มีการเรียกเก็บค่ารักษาบัญชี
 • ค่าบริการแจ้งยอดเงินและความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่าน SMS : ไม่มีบริการ
 • ค่าธรรมเนียมออกสมุดคู่ฝากใหม่ : ไม่มีบริการ
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝาก ผ่านสาขา : ขอใบแสดงรายการย้อนหลังน้อยกว่า 6 เดือน: 100 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังตั้งแต่ 6 เดือน - 2 ปี: 200 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังมากว่า 2 ปี: 500 บาท/ฉบับ/บัญชี เงื่อนไข: ลูกค้าขอเพิ่มเติมจากที่จัดส่งให้ 1. ไม่เกิน 6 เดือน 100 บาท/ครั้ง/บัญชี 2. เกินกว่า 6 เดือน - 2 ปี 200 บาท/ครั้ง/บัญชี 3. เกินกว่า 2 ปี 500 บาท/ครั้ง/บัญชี
 • ค่าธรรมเนียมปิดบัญชี : ไม่มีค่าธรรมเนียม

ข้อมูลบัญชีเงินฝากอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์